Kvalité & Miljö

Vår kvalitetspolicy

Kvalitetstänkande är ett nyckelord för Energi & Inneklimats verksamhet och är alla medarbetares ansvar. Företaget strävar efter att ha medarbetare med bred kompetens, som är väl insatta i såväl interna rutiner som externa lagar och förordningar som påverkar det dagliga arbetet, så att arbetet kan utföras effektivt och med kvalité.

Energi & Inneklimat ska motivera medarbetarna och ge dem förutsättningar att kunna utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och därmed ta hänsyn till miljöpåverkan och energiförbrukning samt sträva efter att minimera köldmedieutsläpp.

Energi & Inneklimat ska ge medarbetare förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt genom att erbjuda utbildning, samt tillhandahålla rätt utrustning och skyddskläder.

Våra kvalitetsmål

Energi & Inneklimat ska skapa anläggningar som ger ett felfritt inneklimat med god energihushållning. Detta ska nås genom kontinuerlig utbildning samt stor lyhördhet och ödmjukhet mot kundens åsikter.

Vår miljöpolicy

Energi & Inneklimat ska motivera sina medarbetare och ge dem förutsättningar att kunna utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och därmed ta hänsyn till miljöpåverkan och energiförbrukning samt sträva efter att minimera köldutsläpp.

Våra miljömål

Energi & Inneklimat ska verka för att genom kontinuerlig utbildning skapa stor miljömedvetenhet hos sina anställda och där igenom kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete både lokalt och globalt.

Vår arbetsmiljöpolicy

Energi & Inneklimats systematiska arbetsmiljöarbete omfattar alla aktiviteter inom verksamheten. Genom rutiner ska Energi & Inneklimat förebygga olycksfall samt skapa god arbetsmiljö och trivsel för personalen. Gemensamt ska arbetsgivare och personal sträva efter att minska riskerna för olycksfall och ohälsa i arbetet genom att löpande vara uppmärksamma på och rapportera eventuella risker.

Våra arbetsmiljömål

Bra och säker arbetsmiljö ska vara företagets mål både då verksamheten bedrivs inne på företaget, ute i kunders anläggningar och på byggarbetsplatser. Personalen ska kunna känna sig trygga under utförandet av sitt arbete.

Vår personuppgiftspolicy

Energi & Inneklimat AB tycker att det är viktigt med integritet för våra kunder och de individer som berörs av vår personuppgiftshantering. Vi har som mål att vara så transparent som möjligt i att beskriva hur vi samlar in, använder och lagrar information om personuppgifter. När vi behandlar dina personuppgifter är Energi & Inneklimat personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att uppfylla de villkor som ställs på oss inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning.
Läs hela vår personuppgiftspolicy här (pdf)