Om oss

Energi & Inneklimat AB ger dig:

 

  • Installation och service av kylsystem för komfortkyla, storkökskyla, processkyla samt butikskyla. Vår kylavdelning har hög kompetens och lång erfarenhet av olika typer av system.
  • Periodisk läckagekontroll av kylanläggningar samt upprättande av erforderlig dokumentation till myndigheter.
  • Vi utför OVK-besiktningar med olika intervall beroende på typ av byggnad/verksamhet som syftar till att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat.
  • Injustering av luftflöden är viktigt för ett bra inomhusklimat. Genom injustering kan problem med drag och dålig luft minimeras, samtidigt som gällande krav uppfylls.
  • Genom energiinventeringar skapas en bild över energiflödena i fastigheten. Endast genom att ha en bra kontroll över energiflödena kan rätt åtgärder utföras för att minska energiförbrukningen.
  • Vi utför service och installation av styr- och övervakningssystem för fastighetsinstallationer. Som systemintegratör till Johnson Controls och REGIN/Exomatic är vi en samarbetspartner med långsiktiga styr- och reglerlösningar.
  • Vi projekterar och installerar en färdig lösning som är utformad enligt kundens behov och önskemål.
  • Kvalitet och miljö Vi är certifierade av Incert, för kategori 1 som är den högsta kategorin för arbete med kyl- och värmepumpar. Vi har även riksbehörighet K för att utföra funktionskontroll av ventilationssystem – obligatorisk ventilationskontroll.
  • Vi är ackrediterade av Swedac för trycksättning med gas